Obiekty liniowe

Wykonujemy badania gruntu dla kolei, pod drogi i obiekty mostowe a także pod rurociągi czy sieć elektroenergetyczną. Jesteśmy doświadczeni tymi specyficznymi pracami.

TEMAT: Budowa kanalizacji sanitarnej
LOKALIZACJA: Żórawina
ROK REALIZACJI: 2015
ZAKRES PRAC: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego
TEMAT: Wieże antenowe wzdłuż linii kolejowej E20 (17 lokalizacji)
LOKALIZACJA: Słubice - Chląstawa
ROK REALIZACJI: 2014
ZAKRES PRAC: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego
TEMAT: Zachodnia Obwodnica Wschowy
LOKALIZACJA: Wschowa, dr. woj. nr 305
ROK REALIZACJI: 2009
ZAKRES PRAC: dokumentacja geologiczno-inżynierska