Opinia geotechniczna dla domów jednorodzinnych

W gotowym projekcie domu jednorodzinnego zakłada się posadowienie fundamentów na przeciętnym i stabilnym gruncie. Taki statystycznie przeciętny grunt praktycznie nie występuje. Aby dostosować projekt do panujących warunków gruntowych oraz parametrów działki, wykonuje się jego adaptacji. Projektant dobiera rodzaj i rozmiar fundamentów oraz głębokość ich posadowienia do parametrów gruntów przedstawionych w Opinii geotechnicznej.

Opinia geotechniczna jest to wymagany dokument do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.