50 000m wierceń

świadczą o naszym doświadczeniu

Ponad 1 000 realizacji

potwierdzeniem naszych umiejętności

previous arrow
next arrow
Slider

Grupa Geologiczna - usługi geologiczne Wrocław

Przedsiębiorstwo Grupa Geologiczna to przede wszystkim firma geologiczna we Wrocławiu, która łączy tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Mamy duże doświadczenie w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i badań laboratoryjnych.

Nasi geolodzy posiadają uprawnienia w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i do kierowania w terenie pracami geologicznymi. Oferujemy ekspertyzy geotechniczne warunków gruntowo-wodnych. Prowadzimy także odbiory dna wykopów oraz określamy stopień zagęszczenia gruntów. Kontrahenci dla których pracowaliśmy są dowodem naszych kompetencji.

Do tej pory naszymi klientami byli  Aquapark Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i ORLEN. Zapraszamy do  zapoznania się z ofertą i do współpracy!

UPRAWNIENIA I DOŚWIADCZENIE

Uprawnienia geologiczno-inżynierskie kategorii VII

Uprawnienia hydrogeologiczne kategorii V

Uprawnienia dozoru geologicznego kategorii XI

Uprawnienia do kierowania w terenie robotami geologicznymi kategorii XII

Dysponujemy obszernym archiwum dokumentacji geologicznych z wykonywanych prac od 1970 roku.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową, zarówno Twoje jak i nasze.
Rzetelnie wykonujemy swoje prace ponieważ mamy świadomość tego, że dom to nie tylko obiekt budowlany ale także schronienie dla całej rodziny.

Podczas wykonywania prac przestrzegamy zasad BHP. Zachowujemy ostrożność i nie podejmujemy jakiegokolwiek ryzyka, które stanowiłoby zagrożenia dla pozostałych osób.