Badania i opinie obiektów inżynierskich

Nowe przepisy z zakresu prawa budowlanego, w szczególności obowiązujących norm EUROKOD wpłynęły na metodykę i interpretację wyników badań geotechnicznych. W dalszym ciągu jednak, gro konstruktorów dla potrzeb obliczeń stosuje się do Polskich Norm. Nasze opracowania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami EUROKOD, dodatkowo wprowadzając nazewnictwo gruntów zgodnie ze „starszymi” normami.