INFORMACJE O SPÓŁCE:

GRUPA GEOLOGICZNA S.C.
Maciej Egierski, Maciej Szafrański

ul. Mosiężna 5/28
53-441 Wrocław
NIP: 894-296-64-45

Bank PEKAO S.A.:
31 1240 1994 1111 0010 2257 0081