Badanie gruntu pod dom

 

Opinia geotechniczna to nie tylko kolejny koszt czy dodatkowa papierologia. Głównie to oszczędność pieniędzy, spokój i przede wszystkim bezpieczeństwo. Ważnym  elementem, przed kupnem działki, jest zbadanie, tego co kryje się pod powierzchnią terenu, na którym stanąć ma dom czy inna budowa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu wykonujemy profesjonalne badania geologiczne.

Badania gruntu pozwalają określić możliwość podpiwniczenia budynku. Rezygnacja z nich może skutkować nierównomiernym osiadaniem gruntu, co może doprowadzić do pękania ścian. Niezbadanie warunków wodnych skutkować może zalewaniem piwnic i wilgocią na ścianach.

Opracujemy Opinię geotechniczną warunków gruntowo-wodnych

W celu opracowania Opinii geotechnicznej, wykonujemy:

 • wiercenia badawcze
 • sondowanie gruntów (określenie stopnia zagęszczenia i stanu)
 • pomiar głębokości wody gruntowej (oraz określenie sezonowych wahań poziomu)
 • geodezyjną niwelację punktów badawczych
 • badania laboratoryjne gruntów (analiza stanu, wilgotności, uziarnienia)
 • badanie agresywności wody w stosunku do stali i betonu
 • karty dokumentacyjne wykonanych wierceń badawczych i sondowań
 • przekroje geotechniczne
 • zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów
 • część tekstową dokumentacji z komentarzem, wnioskami i zaleceniami.

 

Do wykonania badań potrzebujemy:

 • Aktualną mapę badanej działki z naniesionymi instalacjami podziemnymi (prąd, gaz etc.).