Przed zakupem działki

Nie kupuj kota w worku. Aby uniknąć przykrych niespodzianek finansowych zbadaj grunt przed zakupem malowniczej działki. Znajomość tego co znajduje się pod powierzchnią terenu oraz oszacowanie kosztu fundamentowania w znacznym stopniu ułatwia negocjacje ceny ze sprzedającym, a stworzona przez nas Mapa pozwoli Ci wybrać najlepsze miejsce na budowę.

Opracujemy Ekspertyzę geotechniczną warunków gruntowo-wodnych całego badanego terenu

Mapę warunków gruntowych na przypuszczalnej głębokości posadowienia obiektu budowlanego

wiercenia badawcze

badania chemiczne skażenia środowiska w razie konieczności.

oraz określamy w terenie stan i rodzaj gruntu, głębokość wody gruntowej

Do wykonania badań potrzebujemy:

  • Aktualną mapę badanej działki z naniesionymi instalacjami podziemnymi. (prąd, gaz etc.)
  • Zgodę właściciela terenu na wjazd i wykonanie wierceń.